پارک های شهر ازمیر

معرفي جاذبه هاي گردشگري ترکيه 

کولتور پارکKulturpark:
پارک اصلي ترکيه، فعاليتهاي متنوعي را ارائه مي کند. اين پارک ، محل نمايشگاه بين المللي ازمير است و يک پارک سرگرم کننده، باغ وحش، رستوران و باغهاي آرامي را در بر ميگيرد.

پارک(الف پالمOlof Palme):
واقع در (کارشي ياکا Kar??yaka)، مکان آرام بخشي براي توقف است. اين پارک همچنين داراي امکانات ورزشي ميباشد. (کارشي ياکا Kar??yaka) همان) کردليا Cordelia) باستاني است.

پارک(ادنان سايگونAdnan Saygun:
مرکزي است براي فعاليتهاي هنري و داراي يک آمفي تاتر مخصوص کنسرتها و توليدات نمايشي و همينطور يک موزه- پارک· فضاي بازي است که تنديسهايي پراکنده شده در سرتاسر محوطه دارد.

(پارک اينسان حاکلاري Insan Haklar?) (حقوق بشر):
داراي تنديسهاي مدرن زيبايي است، از جمله اثر تاريخي و عظيم دلفينهاي پرنده.