موزه هنرهای اسلامی در تركیه

تور ترکيه:ابراهيم پاشا دوست نزديك و صدراعظم سليمان بود، كه در كودكي در يونان اسير ترك‌ها شد و به عنوان برده به خانه‌داري امپراطوري فروخته شد. او در توپكاپي به عنوان پيام‌رسان كار مي‌كرد، جايي كه با سليمان كه هم‌سال او بود دوست شد، هنگامي‌ دوستش سلطان شد او به مقام صدراعظمي دست يافت.اين قصر را سليمان، يك سال پيش از آنكه خواهرش را به عقد ابراهيم پاشا دراورد، به او بخشيد.

دوران زيباي ابراهيم پاشا در ترکيه
اگرچه، اين دوران زيبا دوام چنداني نيافت. ثروت، قدرت و نفوذ او بر سلطان چنان زياد شد كه رشك ديگران را برانگيخت، و بيش از همه، حسد همسر قدرتمند سليمان (روكسلانا). ترکيه روكسلانا همسرش را متقاعد كرد كه ابراهيم پاشا دشمن است و سلطان در ???? دستور قتل او را صادر كرد.

ين موزه در سال ???? به دستور وزير اعظم ساخته شد. اين بنا بزرگترين بنائي بود که در تاريخ دوره امپراطوري عثماني ساخته شد. مجموعه موزه شامل آثاري از قرون هشتم تا نوزدهم ميلادي است. شاخص‌ترين‌هاي آن نمايشگاه بسيار زيبايي از خوشنويسي و ابزار و ادوات آن، فرمان‌هاي شاهي، طغرا‌ها، و نسخ خطي آرايش يافته است.
در بزرگترين تالار قصر (آخرين اتاق طبقه اول) رحل‌هاي قرآن زيبايي از قرن ??، مينياتور‌هاي ترکيه و مجموعه بسيار نفيسي از كهن‌ترين فرش‌هاي دنيا نگهداري مي‌شوند. در اين موزه همچنين، سراميک‌هاي ارزشمند، اشياء فلزي و چوبي هنري و پارچه‌هاي كهن نگهداري مي‌شوند.كافي‌شاپ در حياط موزه نيز ميز‌هايي در تراس با ديد زيبايي از هيپودروم (سيرك) دارد.