مردم پاتایا

تور تايلند - تعداد خارجي هايي که در پاتايا زندگي مي کنند حيرت آور است. آدم هاي مختلف از گوشه و کنار دنيا زندگي در پاتايا را به دليل سبک خاص زندگي در اين شهر انتخاب کرده اند. شايد به همين دليل باشد که درصد بيشتري از مردم پاتايا انگليسي را هرچند دست وپا شکسته صحبت مي کنند.(حداقل بهتر از ساير نقاط تايلند( نژاد مردم پاتايا هم کم کم دارد بين المللي مي شود. يعني بر اثر مخلوط شدن نژادها حالا ديگر بچه هايي را مي بينيد که کاملا اروپايي هستند. البته اکثريت با انگليسي ها و اسکاتلندي هاست. مردماني از آلمان، ايتاليا، اسپانيا، يونان، قبرس، ترکيه، استراليا، هند، پاکستان، روسيه، کشورهاي غرب، کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق و کمتر آمريکا. وجالب اينکه هرکدام نيز به حرفه خاصي مشغولند. اکثر قريب به اتفاق خياطي ها متعلق به هندي ها و پاکستاني هاست. انگليسي ها و اسکاتلندي ها علاوه بر تملک تعداد زيادي هتل و آپارتمان و ويلا، تقريبا هر يک مديريت يک يا چند بار را به عهده دارند. آمريکايي ها بيشتر ديسکو دارند و عرب ها هم پاب هايي که با رد شدن از کنارشان ناراحتي شنوايي مي گيريد.