تپه تاریخی کولغان

جاذبه هاي گردشگري قشم - تپه هاي کولغان مشرف بر دريا و سد خاکي بالاتل هستند و از زيبايي و چشم انداز بسيار جالبي برخوردارند. بالاي تپه ها، آثار معماري و آبراه ها با ديوارهاي سنگي به طول بيش از صد متر باقي مانده که بسيار ديدني هستند. در قسمتي از اين تپه ها، قبرستان منظمي با قبرهايي در دو رديف با فاصله دو متر از يکديگر وجود دارد. نشانه هاي باقي مانده از اتاقک هاي به جا مانده در اين منطقه، گوياي آن است که اين محل احتمالا بازاري بوده که رونق بسيار داشته است. در کنار ويرانه هاي به جا مانده، سه حوض حفر شده در داخل سنگ وجود دارد که بزرگ ترين آنها ?? متر طول و ? متر عرض دارد. عده اي از اهالي بومي منطقه معتقدند که اين مکان نيايشگاه ناهيد بوده است.