هتل ایران اصفهان

هتل هاي اصفهان - هتل ايران در مرکز شهر در خيابان چهارباغ عباسي يکي از قديمي ترين خيابان هاي اصفهان در سال 1348 افتتاح گرديده است. هتل در نزديکي و مجاورت با آثار باستاني اصفهان قرار گرفته است. هتل فاقد پارکينگ است ولي در فاصله 100 متري از هتل، پارکينگ طبقاتي شهرداري اصفهان قرار دارد.
نوع : هتل يک ستاره گريد T
آدرس : اصفهان ،خيابان چهار باغ عباسي ،اول کوچه سينما سپاهان