معبد آرتمیس در افه سوس، ترکیه

تور ترکيه - معبد آرتميس، يکي از عجايب هفتگانه‌ي دنياي باستان است که هم‌اکنون در نزديکي شهر سلجوق و بناهاي تاريخي اِفِسوس قرار دارد. اين معبد، زماني به‌عنوان يکي از زيباترين بناهاي روي زمين شناخته مي‌شده است.
در سال ???? پس از ميلاد مسيح، گروهي از شرکت‌کنندگان در جنگ‌هاي صليبي در دهکده‌اي گل‌آلود و ويران در آسياي صغير توقف کردند. فرمانده‌ي آن‌ها به جست‌و‌جو در مناطق اطراف پرداخت. او با حيرت از اسب پياده شد. اين مکان، همان جايي بود که به دنبالش مي‌گشت. او در متون قديمي خوانده بود که اين مکان زماني يک بندر بزرگ بوده که کشتي‌هاي متعددي در ساحل آن لنگر مي‌انداختند، اما به نظر مي‌رسيد که اينجا آن بندر مورد نظر نباشد. دريا اکنون ? کيلومتر آن طرف‌تر قرار داشت. دهکده در باتلاق فرو رفته بود. کشتي يا قايقي در اطراف ديده نمي‌شد. فرمانده، سر صحبت را با يکي از محلي‌ها باز کرد. او به زودي دريافت که نام شهر به اياسلجوق تغيير يافته و ديگر اثري از بندر و کشتي و معبد آرتميس نيست. هيچکس آن را به خاطر نمي‌آورد.

معبد آرتميس
??? سال پس از تخريب و نابودي معبد باشکوه آرتميس در افسوس، يکي از عجايب هفتگانه‌ي دنياي قديم، ديگر اثري از آن باقي نبود و مردم شهر نيز آن را به ياد نمي‌آوردند. بنايي که روزي به داشتن آن افتخار مي‌کردند. فيلو اهل بيزانتيوم (Philon of Byzantium)، مهندس و نويسنده‌ي علوم مکانيک يوناني است. او شکوه و عظمت اين بناي شگفت‌انگيز را اين طور توصيف مي‌کند:

من، ديوارها و باغ‌هاي معلق بابل را ديده‌ام، تنديس زئوس در المپيا، تنديس غول رودس (Colossus of Rhodes)، اهرام شکوهمند مصر و آرامگاه هاليکارناسوس را مشاهده کرده‌ام. اما زماني که چشمم به معبد افسوس افتاد که سر به آسمان مي‌ساييد، تمامي عجايب ديگر را فراموش کردم.
اما چه اتفاقي براي اين معبد باشکوه و عظيم افتاده است؟ چه اتفاقي براي شهري افتاده که ميزبان اين معبد بوده است؟ چه چيزي باعث شده که افسوس از شهر بندري شلوغ و مرکز تجارت به ويرانه‌اي غرق در باتلاق تبديل شود؟
منبع: کجارو