بندرهای دبی

جاذبه هاي گردشگري - در دبي بندرهاي مهمي وجود دارد، بنادر اصلي دبي عبارتند از بندر راشد و بندر جبل علي که جزو ديدني هاي دبي ميباشند. بزرگ‌ترين بندر دبي بندر جبل علي بزرگ‌ترين بندر خاورميانه و هفتمين بندر شلوغ جهان است.
با قايق ميتوان از بردبي به ديره رفت اين قايق ها که عَبرَه ناميده مي شوند در خور دبي هستند، همچنين اتوبوس‌هاي دريايي نيز در اين رودخانه فعاليت مي‌کند.
اين بنادر که تعدادشان هم کم نيست جزو جاذبه هاي گردشگري دبي به حساب مي آيند، حتي اگر نميخواهيد با قايق در خور دبي به تفريح بپردازيد، لذت گشت وگذار در اين بندرهاي بزرگ دبي را از دست ندهيد.