گشتی تماشایی در طبقه‌ی اول برج ایفل

برج ايفل در شمار آثار ارزشمند معماري جهان است که اکنون به سمبل فراموش نشدني شهر پاريس تبديل شده است. سال گذشته، طبقه‌ي نخست اين برج شاهد يک سري تغييرات و بازسازي‌هاي متعدد بود که ظاهر و امکانات آن را تا حدودي بهبود بخشيد. در ادامه به روند بازسازي و تغييرات انجام شده در اين برج خواهيم پرداخت. تور فرانسه
پاريس شهر زيبايي است، اين شهر القاب متعددي دارد. از جمله آن را شهر نور(la ville lumière) و عروس شهرهاي جهان ناميده‌اند. القابي که با توجه به پيشينه‌ي غني ادبي و فرهنگي اين شهر و درخشش شب هنگام آن، چندان هم جاي تعجب ندارد.
در سال 2014، غرفه‌هاي موجود در طبقه‌ي اول برج تماشايي شهر پاريس ايفل، مورد مرمت و بازسازي کلي قرار گرفتند. اين بازسازي زير نظر "Agence moatti-rivière" ، صورت گرفت. بررسي‌هاي تکنيکي نشان داد که به جاي يک سري تغييرات جزئي، بهتر است اين غرفه‌ها به طور کامل بازسازي شده و شاهد تغيير و تحولي عميق‌تر باشند

رستوران تور58 ايفل(58 Tour Eiffel)، در طي اين عمليات بازسازي، داراي يک سردر و نماي متفاوت شد تا همخواني بيشتري را با فضاي پيراموني خود نشان دهد. ديگر سازه‌ي اين بخش، غرفه‌ي نمايشگاهي برج ايفل بود که داراي يک اتاق کنفرانس و سالن تجمعات بوده و در طي اين عمليات نوسازي، از طراحي و ديزاين جديدي بهره مند شد. اين طراحي نوين به اين غرفه حال و هوايي متفاوت بخشيده و آن را به خوبي با جو حاکم بر شهر پاريس هماهنگ کرده است. اکنون مي‌توان گفت که اينجا فضاي مناسب‌تري براي رويدادهاي مهمي است که در عروس شهرهاي جهان برگزار مي‌شوند.