درباره قبرس

كشور قبرس برروي سومين جزيره درياي مديترانه قراردارد كه به دو بخش ترك نشين (شمالي) و يوناني (جنوبي) تقسيم بندي شده است كه بخش شمالي آن درحاكميت تركيه و بخش جنوبي در حاكميت يونان مي باشند.ترك ها مسلمان و يوناني ها ارتودوكس مي باشند.
كشور قبرس كه پايتخت آن نيكوزيا مي باشد جزء اتحاديه اروپا بوده و واحد پول آنها يورو مي باشد. ايرانيان جهت مسافرت به اين بخش از جزيره نياز به اخذ ويزا دارند.

آب و هوا
قبرس داراي آب و هواي معتدل مديترانهاي با تابستانهاي گرم و خشك و زمستانهاي معتدل مي باشد.

فروردين و ارديبهشت
روزها داراي گرماي مطبوع است اما در شب ممکن است که درجه حرارت کمي کمتر شود . بهترين فصل براي کساني است که مايلند در طبيعت به گشت وگذار بپردازند چون همه جا سبز است وگلها شکفته اند.

خرداد , تير ومرداد
گرمترين ماههاي سال هستند و بهترين فصل براي شنا و تفريحات دريايي

شهريور و مهر
روزهاي گرم با شبهاي سرد

مهر آبان
روزها داراي گرماي مطبوع براي مسافرتهاي پاييزي و در اين فصل کماکان ميشود شنا کرد و ورزشهاي فضاي باز را انجام داد .

آذر و دي
فصل زمستان قبرس که هواي پاييزي براي مسافران خارجي است. گاهي وقتها باران مي بارد اما هنوز خورشيد در بعضي روزها نور افشاني مي کند و هواي بسيار مناسبي است براي تفريحات و ورزشهاي خارج از منزل .

بهمن
روزها به ندرت گرم و شبها سرد هستند . درختان بادام شکوفه کرده اند و هواي بسيار مناسب براي ورزش اسکي در کوههاي ترودوس است.

اسفند
هواي معتدل و مطبوع بهاري مناسب براي تفريحات و ورزشهاي خارج از منزل و پياده روي. تور قبرس شمالي