حمل و نقل عمومی پوکت

تور تايلند - گردشگران در طول اقامت خود در پوکت مي توانند از وسايل نقليه مختلف براي سفرهاي درون شهري استفاده کنند.برخي تاکسي هاي پوکت با سيستم تاکسي متر کار مي کنند. ورودي تاکسي براي ? تا ? نفر يکسان بوده و به ازاي مسافت و زمان به اين مبلغ اضافه مي شود.
يکسري تاکسي هاي ديگر ماشين هاي شخصي بوده که به عنوان تاکسي در سطح پوکت مشغول به جابجايي هاي مسافران ميباشند و معمولا براي انتقال مسافران هزينهاي بين 200 تا 400 بات دريافت مي نمايند با اين حال هزينه اينگونه تاکسي ها به طور توافقي بين راننده و مسافر است.
وسيله نقليه سنتي ديگر توک توک است که در پوکت مورد استفاده قرار مي گيرد و در واقع يک موتور سه چرخه است که معمولا هزينه آن به طور توافقي بين راننده و مسافر تعيين مي شود.

اقتصاد پوکت
پوکت شهرت و ثروت خود را در ? قرن گذشته از طريق استخراج قلع به دست آورده و اکنون تبديل به قطب گردشگري مهمي در تايلند شده که با سواحل زيباي خود بازديدکنندگان بسياري را به سوي خود جذب مي کند.با وجود اين که از اوايل دهه ??، گردشگران اصلي ترين درآمد سواحل غربي اين جزيره را تشکيل داده اند ولي در عين حال کشاورزي، صيد ماهي و ميگو و همچنين صيد مرواريد کماکان از مهمترين مشاغل مردم اين جزيره به شمار مي آيند.