جمهوری ترکیه

تور ترکيه - امپراتوري عثماني در جنگ اول جهاني از هم پاشيد و مورد تهاجم بريتانيا و متحدانش واقع شد. مصطفي کمال پاشا به دليل سازماندهي مقاومت ملي عليه دول خارجي قهرمان ملي ترکيه گرديد و توانست جمهوري ترکيه را در سال ???? (????) بر پايه اصل جدايي دين از سياست بنا کند و ملقب به آتاترک شد. وي خط لاتين را براي نوشتن زبان ترکي مرسوم کرد و اقدامات بسياري را براي صنعتي و غربي شدن ترکيه انجام داد و دوره نويني را در ترکيه به وجود آورد.

در دوران اقتدار آتاترک و امين و پشتيبان او عصمت اينونو که از آن به عنوان دوران تک حزبي ياد مي‌شود، سيمايي از اقتدار سياسي ملي گرايانه به نمايش گذاشته شد که ابايي از نژادپرستي و ترويج پان‌ترکيسم و به انزوا راندن اسلام و قوميت‌ها نداشت.[?] بعد از يک دوران تک‌حزبي در سال ???? (????) حزب دمکرات از گروه سياسي مخالف قدرت را بدست گرفت و به تعداد احزاب اضافه شد، ولي آزادي سياسي با دوره‌هايي از کودتاهاي نظاميان در سالهاي ????، ???? و ???? شکسته شد. در سال ???? ترکيه با دخالت نظامي خود عليه کودتاي يونانيان در قبرس مانع از الحاق قبرس به يونان شد. در سال ???? باز نيروهاي نظامي دولتي را که با برنامه‌هاي اسلامي روي کار آمده بود، ساقط کرد. از سال ???? (????) تاکنون حزب کارگران کردستان و حکومت ترکيه درگيري‌هاي نظامي بسياري داشته‌اند که باعث مرگ بيش از ?? هزار تن گرديده‌است. ترکيه در سال ???? به عضويت سازمان ملل درآمد و در سال ???? به ناتو پيوست. ترکيه عضو جنبي جامعه اروپا است و اکنون با اجراي اصلاحاتي سعي در تحکيم و تقويت مردمسالاري و اقتصاد خود دارد تا بتواند مذاکرات براي عضويت در اتحاديه اروپا را آغاز نمايد.