تور مالزی

تور مالزي- تور مالزي سنگاپور- تور مالزي کوالالامپور
پايتخت مالزي، کوالالامپور بيشترين جاذبه‌هاي تفريحي کشور را در بر مي‌گيرد از ديگر شهرهاي توريستي مالزي مي‌توان به گنتين (Genting) اشاره کرد. نبايد جزاير استوايي مالزي را نيز ناديده گرفت. لنگکاوي، تيومان و ترنگانو توريستي‌ترين جزاير مالزي مي‌باشند.. پنانگ و پورت ديکسون نيزاز شهرهاي ساحلي مالزي به شمار مي‌آيند