Full Moon Party در تایلند

داستان اصلی FullMoon Paty :
ماهیگیران تایلند در شبی که ماه کامل است دور هم جمع می شدند که در سایه ماه کامل بتوانند ماهیهای بزرگتر و بیشتری صید کنند ودر این شب آنها کوسه بسیار بزرگی صید کردند و همان شب تولد یکی از مسافران هتل Paradise Bungalow در ساحل HaadRin نیز بود که این مهمانی از اینجا آغاز شد. تور های لحظه آخری
Fullmoom Party یک مهمانه شبانه از ابتدای شب تا طلوع آفتاب در ساحل هترین در جزیره پانگان که هر ماهه در شبی که ماه کامل است برقرار می باشد. اولین فول مون پارتی در سال 1985 و به صورت کاملاً بداهه برای تشکر از 20 مسافر در باری چوبی که نزدیک ساحل بود انجام شدو این واقعه طولی نکشید که در دنیا معروف ومشهور شد به مهمانی ماه کامل و اکنون جمعیت بالغ بر 20 تا 30 هزار نفر هر ماه برای پیوستن به ای مهمانی در ساحل HaadRin دراین جزیره جمع می شوند.در سال های اخیر آتش بازی به طرق مختلف نیز به این مهمانی اضافه شده است وجزوی جدا نشدنی از مهمانی گشته است.
منبع: دلتابان