قصر تُپ کاپی در تور ترکیه

قصر تُپ کاپي در تور ترکيه : سلطان محمد فاتح در سال 1459 ميلادي دستور ساخت اين قصر را به مشهورترين صنعت گران و هنرمندان زمان خود داد.
قصر تُپ کاپي از گران ترين مواد آن زمان ساخته شده است. اين مکان باشکوه، در فضايي به وسعت شش صد هزار متر مربع بنا شده ودر آن بيش از چهار هزار نفر اسکان داشته اند. اين قصر به مدت چهار صد سال محل اسکان پادشاهان عثماني بوده و در سال 1853 سلطان <<عبدالمجيد>> اين کاخ را به مقصد کاخ در در<<لماباهجه>> ترک کرد و از آن پس اين کاخ در دربار عثماني جنبه ي تشريفاتي پيدا کرد. در سال 1924 به دستور آتاترک اين کاخ به موزه تپُکاپي تبديل شد و ملاقات از آن براي عموم مردم آزاد گشت. اين بنا در پشت موزه ي ايا صوفيه ودر مقابل درياي مرمره ساخته شده است. اين مکان يکي از جاذبه هاي گردشگري مهم در تور ترکيه و تور استانبول به حساب مي آيد و هر روز ميزبان بازديد کنندگان زيادي از نقاط مختلف جهان مي باشد.

قصر تپ کاپي
بهترين وسيله براي رسيدن به قصر تُپ کاپي در تور استانبول ، استفاده از تراموا و توقف در ايستگاه <<سلطان محمد>> است. براي رسيدن از ميدان تکسيم به اين مکان، سوار فونيکولر تاکسيم - کاباتاش شويد و از آن جا سوار خط 1 تراموا به سمت <<زيتين بورنو>> شده ودر ايستگاه <<گلهانه>> يا سلطان احمد پياده شويد. يادتان باشد که سوار اتوبوس هايي که بر روي آن نوشته <<تُپ کاپي>> نشويد:چون اين نام منطقه اي از شهر است که چند کيلومتري با کاخ تپُ کاپي فاصله دارد و خيلي از گردشگران اين اشتباه را مي کنند و دچار دردسر مي شوند.

موزه کارت چيست؟
موزه کارت، يک کارت 72 ساعته به ارزش72 لير ترک است که به شما اجازه مي دهد از چند جاذبه ي گردشگري به طور رايگان بازديد کنيد و براي برخي اماکن ديگر در تور ترکيه نيز تخفيف بين 10 تا 20 درصدي فراهم مي کند.
موزه کارت به درد کسي مي خورد که حداقل 4 مکان را مورد بازديد قرار دهد تا برايش صرفه ي اقتصادي داشته باشد.
البته خيلي از گردشگران تور ترکيه براي خلاصي از انتظار در صف خريد بليت ،موزه کارت را انتخاب مي کنند و اين گونه در وقت صرفه جويي مي کنند. اين کارت مجوز رايگان ورود به موزه ي اياصوفيه، کاخ (( تُپ کاپي)) موزه ي <<کاريه>> موزه باستان شناسي،
موزه ي هنر و اسلام ترکيه و موزه ي بزرگ موزاييک را دارد. محل فروش موزه کارت در گيشه ي بليت کاخ تُپ کاپي، موزه ي
اياصوفيه و موزه ي کاريه است.