هتل استقلال تهران

آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر ، تقاطع بزرگراه شهید چمران ، هتل استقلال ، هتل استقلال
فاصله هتل استقلال تا نمایشگاه بین المللی تهران 12 دقیقه پیاده (500 متر)
( هتل استقلال نزدیک ترین هتل به نمایشگاه بین المللی تهران می باشد)
فاصله هتل استقلال تا فرودگاه امام خمینی تهران 40 دقیقه با ماشین (59.7 کیلومتر)
فاصله هتل پارسیان استقلال تا فرودگاه مهر آباد تهران 20 دقیقه با ماشین (20.4 کیلومتر)
فاصله هتل استقلال تا ایستگاه راه آهن تهران 21 دقیقه با ماشین (19.8 کیلومتر)
فاصله هتل استقلال تا مصلی امام خمینی(ره) 11 دقیقه با ماشین (8.9 کیلومتر)
فاصله هتل پارسیان استقلال تا مجموعه ورزشی آزادی تهران 20 دقیقه با ماشین (23.4کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان تخصصی چشم(نور) 8 دقیقه با ماشین (4.7کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان امام خمینی 21 دقیقه با ماشین (15کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان دکتر شریعتی 14 دقیقه با ماشین (11.3کیلومتر)
فاصله تا بیمارستان امام حسین 18 دقیقه با ماشین (17.8کیلومتر)