هتل آزادی اصفهان

هتل هاي اصفهان - هتل 3 ستاره آزادي در سال 1356 در مرکز شهر تاريخي اصفهان افتتاح گرديد. هتل با چشم انداز خوب و امکانات مناسب، اقامتي خوب را فراهم مي نمايد. اين هتل تا سال 1390 زير نظر بنياد شهيد اداره مي شد و از سال 1390 به تشکيلات خانه کارگر تهران واگذار شد. هتل آزادي اصفهان با امکانات مناسب و مدرن پذيراي گرم ميهمانان گرامي مي باشد.
نوع : هتل سه ستاره گريد T
آدرس : اصفهان ،چهارراه تختي ،خيابان مسجد سيد