موقعیت جغرافیایی آنتالیا

از ارتفاعات کوههاي ترس که بلندترين قله هايش به???? متر ميرسد رودخانه هاي متعددي به سمت درياي مديترانه جاري است که هر کدام در مسير خود مناظر حيرت انگيز را بوجود آورده و همه ساله ميليونها جهانگرد را با زيباييهاي خود شگفت زده ميکند .
دشتهاي حاصلخيز اين منطقه تنوع محصولات زراعي و باغي مانند پرتقال، ليمو، گياهان زينتي، دارويي نظير پنبه، کنجد، انواع سبزيجات و جاليز، دشتهاي پوشيده از گياهان و گلهاي وحشي با ارزشهاي طبي، را سبب گرديده و بهمراه جنگلهاي انبوه علاوه برايفاي نقش مهم در صنعت کشاورزي مناظري چشم نواز را فراهم آورده است.
آب و هواي آنتاليا با تغييرات کم فصلي، معتدل و گرم بشمار ميرود. دماي هواي زمستان بندرت از ? درجه سانتي گراد پايين مي آيد و با فاصله کمي از آنتاليا قادر به انجام اسکي در دامنه کوههاي ترس خواهيد بود. بارانهاي موسمي و طوفانهاي ناگهاني از ويژگيهاي زمستان و بهار آنتاليا بوده و بارش برف از پديده هاي نادر اين منطقه ميباشد.
شهر قديمي در مرکز آنتاليا:
شهر قديمي آنتاليا توسط رومي ها بنا گرديد و با ديوارهايي بلند که به دريا ختم شده محاصره وتحت حفاظت بوده است از اين رو امروزه بنام قلعه معروف ميباشد.
اين شهر که در دوره سلجوقي توسعه يافته و به بندر گاهي تبديل گرديده از آثار مهم تاريخي منطقه بحساب ميآيد و پيوند زيباي گذشته و حال يکي از جاذبه هاي ويژه اين قلعه ميباشد.
طرح و ساختار خانه هاي باستاني قلعه نه تنها از نظرمعماري پر بهاست بلکه باز گوي شيوه زندگي، آداب و سنن و روابط اجتماعي مردم آن زمان ميباشد.
خيابانهاي قلعه تنگ بوده وغالبا از بندر گاه به طرف بالاي قلعه به موازات ديوارها کشيده شده اند.
داخل قلعه خانه هاي گوناگوني دارد که نمايانگر قدرت اقتصادي مالکان آن زمان ميباشد، اما وجه مشترک آنها اين است که همگي از چوب و سنگ ساخته شده، تمامي آنها داراي دو جبهه بوده يکي به طرف خيابان که معمولا طبقه پايين آن کم پنجره و ديگري به سمت باغچه با درب و پنجره هاي بيشتر. آشپزخانه و انبار واطاق خدمتگزاران در طبقه پايين قرار داشته و صاحب خانه از طبقات بالا استفاده ميکرده است.
خانه هاي قلعه امروز بدون تغيير معماري بازسازي شده و با عناوين مراکز تفريحي و پانسيون در خدمت جهانگردان قرار دارد.
بندر گاه پايين قلعه دومين بندر گاه مهم ترکيه بحساب مي آمده که امروزه فقط لنگر گاه قايقهاي تفريحي است و بيشتر بعنوان گردشگاه از آن استفاده ميشود. تور آنتاليا