معرفی کشور ترکیه

درباره ترکيه گفتني بسيار است. ترکيه مهد فرهنگ و پايتخت تمدن و نقطه ي اتصال دو قاره ي آسيا و اروپا است. تور ترکيه همواره در اين کشور در جريان است. از آغاز تاريخ، سرزمين آناتولي جزو سرزمين هاي اوليه بوده که مهاجرت اقوام مختلف با فرهنگ هاي مختلف به آن انجام مي شده است. امپراطوري هاي مختلفي از سومري ها تا هيتي ها و بيزانس و سلجوقي و عثماني زماني در داخل مرزهاي ترکيه حکمراني کرده اند.
آنکارا پايتخت ترکيه است. در سال ???? با تاسيس جمهوري ترکيه يک حکومت دموکراتيک پايه گذاري شد. دو تنگه ي بسفر و Dardanelles آب هاي اين سرزمين با شکوه را که با درياي سياه، مديترانه و اژه احاطه شده است، به يکديگر متصل مي کنند و مانند پل ارتباطي اراضي اين منطقه هستند.
در غرب ترکيه ، يونان و گرجستان و در شرق آن آذربايجان و ارمنستان و در جنوب آن ايران و عراق و سوريه از همسايگان مرزي اين کشور هستند. اعضاي سازمان هاي مختلف بين المللي از جمله سازمان ملل متحد، شوراي اروپا، سازمان پيمان آتلانتيک شکالي، سازمان همگاري اقتصادي درياي سياه و سازمان کشورهاي اسلامي براي رشد و توسعه به طور مداوم دراين کشور کنفرانس هايي برگزار مي کنند.

اين کشور از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب در هر گوشه داراي ثروت هاي زيادي است. ترکيه داراي الگوهاي آب و هوايي متنوعي است. مناطق مختلف ترکيه شرايط آب و هوايي مختلفي دارند. آب و هواي اين کشور از هفت منطقه آب و هوايي تشکيل شده و در يک روز ممکن است شرايط مختلفي از نظر آب و هوايي را تجربه کند.