راهنمای دریافت ويزا از 50 كشور جهان

به دلیل درخواست های زیاد کاربران اطلاعات عمومی جهت اخذ ویزا از 50 کشور جهان به همراه آدرس سفارت خانه های مربوطه گردآوری گردید .

فهرست کشورها :

آلمان

رواديد شنگن:

رواديد ترانزيت فرودگاه يک يا چند نوبت سی و چهار هزار ريال
رواديد عبور از آلمان يک يا چند نوبت ورود سی و چهار هزار ريال
رواديد جهت اقامت تا 30 روز يک يا چند نوبت شصت و هفت هزار ريال
رواديد جهت اقامت 31 الی 90 روز يک نوبت ورود ده هزار و يکصد تومان, دو يا چند نوبت يازده هزار و هشتصد تومان
رواديد جهت اقامت تا 90 روز در يک نيم سال با اجازه چند نوبت ورود و يک سال تاريخ اعتبار شانزده هزار و هشتصد تومان

رواديد جهت اقامت تا 90 روز در يک نيم سال با اجازه چند نوبت ورود و بيش از يک سال اعتبار تا پنج سال شانزده هزار و هشتصد تومان و برای هر سال اضافی مبلغ 60 مارک برابر با ده هزار و صد ريال ديگر دريافت خواهد گرديد.

تحصيلی: دو نسخه فرم تقاضای ويزای پيوست که بايستی به صورت کامل پر شده باشد به همراه 2 قطعه عکس, اصل و يک کپی از تهيه و تقبل مخارج در دوران تحصيل از طرف شخصی که در آلمان زندگی می کند. مطابق نمونه پيوست اين تعهد نامه بايستی به طور کامل پر شده و امضای زير رسماً به تائيد رسيده باشد. مدارکی در مورد نحوه تقبل مخارج تحصيل مانند فيش حقوق تعهد کننده و غيره, مدارکی در مورد وضعيت اقامت تعهد کننده تقبل مخارج در آلمان, اصل و يک کپی از پذيرش از يک دانشگاه يا مدرسه عالی در آلمان. مدارکی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ايران, اصل آخرين مدرک تحصيلی. در موارد خاص ممکن است سفارت مدارک ديگری را هم بخواهد.کپی فرم سفارت و پاکت پستی تمبر شده با نشانی متقاضی بايد به صندوق پستی 179-11365 فرستاده شود. برای دريافت کمک بيشتر با بخش فرهنگی سفارت تماس بگيريد

عادی – توريستی: درخواست کپی همراه فتوکپی دعوتنامه از شخص مقيم آلمان, گذرنامه و يک پاکت تمبر شده با آدرس متقاضی. اين مدارک بايد به صندوق پستی 179-11365 پست شوند.

بعد از اينکه سفارت وقت مصاحبه را از طريق پست به متقاضی اطلاع داد مراجعه با مدارک اعتبار يک سال, 2 قطعه عکس, اصل دعوتنامه و بيمه درمانی, گذرنامه قبلی, گواهی کار, شناسنامه و گذرنامه همسر.

بازرگانی: دعوتنامه شرکت آلمانی به سفارت به شماره 398474 فاکس يا به شماره ASSVIR 213843 تلکس شود. دعوتنامه بايد شامل نام کامل دعوت شونده, زمينه فعاليت, سمت دعوت شونده, علت و مدت مسافرت و تعهد تقبل هزينه ها باشد.

برای تعيين وقت ملاقات تماس با تلفن 9-303228 از ساعت 30/8 تا 30/12 و يا ارسال درخواست به صندوق پستی 179-11365
مدارک روز مصاحبه, فرم سفارت, گذرنامه با 6 ماه اعتبار, گذرنامه قبلی, گذرنامه همسر, يک قطعه عکس, مدارک ارتباط بازرگانی کارمندان با گواهی اشتغال به کار و بيمه های اجتماعی
پزشکی: متقاضی می بايستی درخواست کتبی خود را همراه با کپی نامه مرکز درمانی, کپی برآورد هزينه معالجه, گپی گواهی و ضمانت مالی, کپی صفحات 2 و 3 گذرنامه و يک پاکت تمبر شده به صندوق پستی 179-11365 ارسال دارد. سفارت از طريق پست متقاضی را از وقت ملاقات مطلع می سازد.
نمايشگاهی: فرم رواديد, گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه, 1 عکس, مدارک دال بر تطابق رشته فعاليتی و موضوع نمايشگاه, مدارک شرکت برای کارمندان گواهی اشتغال به کار, حداقل 1500 مارک ارز يا گواهی تقبل هزينه, بليط رفت و برگشت و يا هماهنگی اتاق بازرگانی ايران و آلمان- به همسر و فرزندان رواديد داده نمی شود.
آدرس: خ شريعتی, پل رومی, خ شهيد حسن اکبری, شماره 50
تلفن: 5-3114111
روزهای يکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 7 تا 14. خ فردوسی روبروی بانک ملی

آذربايجان
عادی – توريستی: مسافران عازم باکو می توانند رواديد جمهوری آذربايجان را با مراجعه به دفتر هواپيمائی جمهوری اسلامی که در باکو مستقر است دريافت کنند. مسافران در باکو با تحويل رسيد گذرنامه و پرداخت مبلغ 40 دلار به نماينده وزارت امور خارجه جمهوری آذربايجان واقع در دفتر هما گذرنامه خود را با رواديد تحويل بگيرند. رواديد 20 روزه
بازرگانی: دعوتنامه از شرکت آذری, ساير مدارک مانند توريستی, 250 دلار يکساله
آدرس : خيابان دکتر شريعتی- خيابان ملک – شماره 10
تلفن : 7502744-7502404

اتريش
عادی – توريستی: دعوتنامه تائيد شده به وسيله يک دفتر اسناد رسمی, 2 قطعه عکس, گذرنامه با 6 ماه اعتبار, مبلغ 7600 تومان برای تائيديه مدارک
بازرگانی: دعوتنامه از شرکت معتبر اتريشی شامل تعهد قبول هزينه ها, بليط رفت و برگشت گذرنامه با 6 ماه اعتبار, مبلغ رواديد ترانزيت 107.000ريال, دو عدد کپی از بليط
پزشکی: دعوتنامه از پزشک يا بيمارستان, پيش پرداخت هزينه ها, بليط رفت و برگشت, 2 قطعه عکس, گذرنامه معتبر, متقاضيانی که از طريق وزارت امور خارجه اقدام می کنند شانس بيشتری برای دريافت رواديد خواهند داشت.
تحصيلی: تسلط کامل به زبان آلمانی, قبولی از دانشگاه, اثبات توانائی مالی در پرداخت هزينه دانشگاه, و 700 دلار در هر ماه برای مدت يکسال, پر کردن فرم سفارت, دانشجويان فوق ليسانس و دکترا شانس بيشتری دارند, برای اطلاعات بيشتر با بخش فرهنگی سفارت شماره 864823 تماس بگيريد. رواديد اقامت برای کسانی صادر می شود که مايلند بستگان درجه اول خود را ببينند.
نمايشگاهی: دعوتنامه از شرکت معتبر اتريشی با قبول هزينه ها, گذرنامه معتبر, بليط رفت و برگشت, 2 قطعه عکس, جواب درخواست رواديد از طريق پست ارسال می شود. لذا الزامی است تا متقاضيان پاکت نامه و نشانی کامل را ارائه دهند. اطلاعات تلفنی در مورد رواديد ميسر نيست. بجز شنبه و دوشنبه, همه روزه از ساعت 8 تا 12 با وقت قبلی
آدرس: ميدان آرژانتين شماره 78
تلفن: 8710180-8710753

ارمنستان
انواع رواديد: فرم سفارت, يک قطعه عکس, گذرنامه معتبر, متقاضی ورود مکرر می بايستی دعوتنامه يا تائيديه وزارت امور خارجه ارمنستان را ارائه دهد. هزينه رواديد با دعوتنامه 30 دلار است
آدرس: ح انقلاب, نبش استاد شهريار. خ رازی
تلفن: 4-674833
يکشنبه تا پنج شنبه 9 تا 13

اوکراين
هزينه صدور رواديد 80 دلار (فوری) و 40 دلار (غير فوری)
اصل پاسپورت, 1 قطعه عکس 4*6 , 80 دلار + دعوتنامه, قرار داد با شرکت توريستی اکراينی که بين المللی بودن شرکت توريستی اکراين به تائيد دولت آن رسيده باشد. نامه از شرکت توريستی ايرانی با قيد نام و نام خانوادگی, شماره پاسپورت, محل کار, آدرس محل سکونت توريست, تائيد بانک اکراينی مبنی بر واريز شدن هزينه جهت پذيرش گروه توريستی, نامه از محل کار, يادداشت رسمی وزارت امور خارجه ايران به سفارت اکراين و ارائه مجوز فعاليت بين المللی
آدرس: خ ونک شماره 101
تلفن: 8774119
دوشنبه و چهارشنبه 10 تا 13 – تلفن: 8008530-8774119 فاکس: 8007130

اسپانيا
از متقاضيان تقاضا می شود که دستور العمل زير را به دقت مطالعه فرمايند:
اين کنسولگری هيچگونه تقاضای ويزايي را که مدرک آن طبق شرايط ذيل کامل نباشد مورد بررسی قرار نخواهد داد. اين کنسولگری از پاسخگوئی به متقاضيان ويزا چه از طريق تلفن و چه مراجعه حضوری معذور است. عدم دريافت جواب از طريق سفارت به مدت 20 روز پس از ارسال مدارک از طريق پست توسط شخص متقاضی به منزله عدم پذيرفته شدن تقاضای ويزای شخصی متقاضی می باشد. در صورت عدم قبول تقاضای شخص متقاضی ويزا هيچگونه اعتراضی از طريق متقاضی پذيرفته نخواهد شد. قيد يک شماره تلفن در تهران در روی فرمهای تقاضای ويزا ضروری است, نبودن شماره تلفن در تهران روی فرمها به منزله رد شدن مدارک ارسالی خواهد بود. مدارک ارسالی در صورت عدم پذيرفته شدن به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد. به اطلاع متقاضيان می رساند هر گونه مسئوليت در رابطه با مدارک ارسالی به عهده خود متقاضی می باشد.
ويزای شنگن: کشورهای گروه شنگن عبارتند از اسپانيا, آلمان , فرانسه, بلژيک, هلند, لوکزامبورگ و پرتغال. ويزاهائی که از طريق هر کدام از کشورهای فوق صادر گردد برای بقيه کشورهای گروه شنگن معتبر می باشد. ويزای شنگن می بايست از طريق کنسولگريهای يکی از کشورهای گروه شنگن صادر گرديده باشد.

مدارک لازم برای تقاضای ويزا:
فرم تقاضای ويزا: فرمهای تقاضای ويزا می بايد به طور کامل به وسيله خودکار و با حروف بزرگ لاتين به زبان انگليسی يا اسپانيائی پر گرديده و به تمام اطلاعات خواسته شده در فرم پاسخ داده شود. قيد تاريخ تقاضا و امضای فرم توسط متقاضی ضروری است. همراه فرم پر شده ارسال مدارک زير ضروری است.

فتوکپی از صفحات 1 الی 13 گذرنامه ( دوسری )
فتوکپی از بليط هواپيما ( دو سری)
در صورت دارا بودن ويزای قبلی اسپانيا يا ويزای شنگن يک سری کپی از ويزای فوق
يک سری کپی از دعوتنامه يا مدارک مورد نياز برای تقاضای ويزا به شرح ذيل:
ويزا برای ديدار اقوام: اصل و دو سری کپی از دعوتنامه رسمی محضری – فتوکپی کارت اقامت معتبر و يا ID CARD شخص دعوت کننده – ترجمه شناسنامه ها به زبان انگليسی يا اسپانيائی به طريقی که نسبت فاميلی شخص دعوت کننده و دعوت شده اثبات گردد. ( اصل ترجمه و کپی آن)
ويزای تجاری: اصل و کپی دعوتنامه تجاری از شرکتهای اسپانيائی – ترجمه مدارک شرکت ايرانی شخص متقاضی ( ترجمه روزنامه رسمی, فتوکپی کارت بازرگانی ) – ارائه معرفی نامه از دفتر بازرگانی اسپانيا در تهران در مورد اشخاصی که برای بار اول تقاضای ويزا می نمايند الزامی است. – فتوکپی ويزای قبلی اسپانيا يا شنگن در صورت موجود بودن.
ويزای پزشکی: ترجمه رسمی و دو سری کپی از ترجمه مجوز شورای عالی پزشکی ايران جهت اعزام به خارج. – ارائه برگ تعيين وقت از بيمارستان يا کلينيک پزشکی در اسپانيا و کپی آن – همراه فرد بيمار يک تن از اقوام درجه يک ( پدر, مادر, فرزند, خواهر , برادر, همسر) می توانند تقاضای ويزا نمايند
ويزای اقامت: با توجه به ويژگيهای خاص اين ويزا, متقاضی می بايد ضمن ارسال نامه ای به کنسولگری مبنی بر ذکر دلايل تقاضای ويزای اقامت فتوکپی مدارکی را که به نظر خود متقاضی برای جواب مثبت مثمر ثمر خواهد بود را نيز ضميمه نامه فوق نمايد. از متقاضيانی که مدارک ارسالی شان برای گرفتن ويزای اقامت کافی و مناسب به نظر می رسد به وسيله تلفن برای مصاحبه با مسئول قسمت ويزا دعوت به عمل خواهد آمد.
ويزای دانشجوئی: اصل و کپی پذيرش تخصيلی از دانشگاه و يا مدارس عالی اسپانيا – اصل و کپی گواهی رسمی محضری از طرف يک فرد اسپانيائی يا ايرانی مقيم اسپانيا مبنی بر تقبل کليه هزينه های شخص متقاضی در طول مدت اقامت در اسپانيا – ارائه گواهی حساب بانکی شخص متقاضی در اسپانيا در صورت موجود

ويزای ساير موارد:
صاحبان ملک در اسپانيا ( محل تجاری – منزل و غيره ... )
سری فتوکپی از سند مالکيت ملک مورد نظر
سری فتوکپی از آخرين قبض پرداختی آب يا برق يا تلفن يا ماليات برای اثبات مالکيت ملک در زمان تقاضای ويزا از طرف شخص متقاضی
دارندگان حساب بانکی در اسپانيا
سری کپی از آخرين صورت حساب بانکی حساب مورد نظر با قيد موجودی شخص دارنده حساب ( تاريخ صورت حساب فوق می بايد کمتر از دو ماه در هنگام تقاضای ويزا باشد)
بعد از تکميل نمودن تمام مدارک لازم آن را به وسيله پست به آدرس ذيل ارسال نمائيد:
آدرس: خ وليعصر – بالاتر از ميرداماد – کوچه سرو – پلاک 76
تلفن: 3-8787082
فاکس: 8724581

استراليا
عادی – توريستی: مدارک مورد نياز شامل دعوتنامه, يک قطعه عکس, فرمهای تکميل شده سفارت, مبلغ 100.000 ريال به حساب شماره 41/1086 اين سفارت نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی ( غير قابل استرداد) , برای متقاضيان بالای 70 سال بايد نامه سلامت جسمانی و توانائی مسافرت را از يکی از پزشکان ذکر شده در ليست سفارت اخذ نمايد. گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار, مدت انتظار از زمان تشکيل پرونده حداقل 3 هفته,

بازرگانی: دعوتنامه (ضمانت نامه) بازرگانی, يک قطعه عکس, فرمهای تکميل شده سفارت, فيش بانکی به مبلغ 100.000 ريال به شماره حساب بالا, برای شرکت کنندگان در کنگره يا سمينار ارائه گواهی اشتغال به کار و ضمانت تقبل مخارج سفر از محل کار ( به زبان انگليسی )
تحصيلی: تنها برای بورسيه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ديگر موسسات دولتی, مراجعه به سفارت يا در دست داشتن پذيرش تحصيلی برای افراد بالا, مدت انتظار از زمان تشکيل پرونده 3 هفته
ترانزيت: يک قطعه عکس, رواديد کشور مقصد, بليط رفت و برگشت تائيد شده
مهاجرت: متقاضيان اين نوع رواديد می بايست کليه مشخصات و سوابق خود را به زبان انگليسی نوشته و به همراه کپی شناسنامه و پاکت خالی تمبر دار به نشانی خود به سفارت استراليا در تهران پست کنند. سفارت شرايط لازم برای تشکليل پرونده را برای متقاضی ارسال خواهد کرد.
شرايط کلی: دارا بودن مدرک تحصيلی ليسانس و بالاتر, آشنائی کامل به زبان انگليسی, دارا بودن سن کمتر از 35 سال, مدت انتظار از زمان تشکيل پرونده حداقل يک سال و نيم. متقاضيانی که بستگان درجه 1 و 2 در استراليا دارند می توانند با در دست داشتن فرم ضمانت نامه مهاجرتی به سفارت مراجعه کنند. کليه متقاضيان می بايست 480 دلار آمريکا هنگام تشکيل پرونده به سفارت پرداخت کنند. هيچ گونه وجهی حتی در صورت منفی بودن پاسخ به متقاضی مسترد نمی شود.
آدرس: خ خالد اسلامبولی (وزرا) کوچه 23
تلفن: 8724456
فاکس: 8720484
يک شنبه تا پنج شنبه برای متقاضيان دانشجو 11 تا 12 – ساير متقاضيان 8 تا 11

افغانستان
انواع رواديد: دو عكس، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، فرم سفارت، اجازه صدور رواديد از كابل صادر ميشود. مدت انتظار تا يكماه. كساني كه با شركتهاي افغاني قرارداد تجاري داشته باشند، يكروزه رواديد دريافت ميكنند.
زمان مراجعه روزهاي زوج از 9 تا 13.
آدرس: عباس آباد، پاكستان، نبش كوچه چهارم
تلفن: 8735040 – 8735600

امارات متحده عربي
انواع رواديد: رواديد صادر شده در تهران معمولاً براي مسافرين تورهاست. براي زنان بايد اجازه نامه از شوهر، در صورت ارائه دعوتنامه تأييد شده اداره مهاجرت امارات، هنگام ورود به امارات رواديدي اقامت تنها براي اميرنشينيني است كه دعوتنامه و رواديد از آنجا صادر شده است. در صورت داشتن دعوتنامه قبل از تهيه بليط با سفارت تماس گرفته شود.
شنبه تا چهارشنبه 5/8 تا 12.
آدرس: خيابان وحيد دستگردي‌(ظفر)، شماره 355
تلفن: 2221334 - 8087176

انگلستان
عادي-توريستي: فقط براي اقوام درجه اول دعوتنامه با تأييديه يك وكيل، بليط رفت و برگشت تأييد شده – 2 قطعه عكس و فرم سفارت كه ميتوان از در غربي سفارت تهيه كرد و اصل دعوتنامه، هزينه صدور رواديد 500ر16 تومان است.
بازرگاني: دعوتنامه از شركت انگليسي با نام و سمت دعوت شونده، نام، آدرس و تلفن شركت‌ ايراني، مدت و هدف مسافرت، بليط رفت و برگشت.
پزشكي: دعوتنامه از بيمارستان انگليسي، محاسبه مخارج درمان و مدت لازم براي اقامت، اين مدارك ميبايستي به سفارت تلكس يا فكس شوند واصل دعوتنامه با پست به متقاضي فرستاده شود، نوع بيماري و وقت پزشك نيز مشخص شود.
ترانزيت: آژانسهاي هوايي مسئول تهيه اين نوع رواديد هستند. مدارك زير لازم است:
فرم سفارت، دو قطعه عكس، گذرنامه، بليط و هزينه رواديد مبلغ 000ر58 ريال، مهلت 48 ساعت با تعيين وقت قبلي.
آدرس: خيابان بابي ساندز
تلفن: 9-675018 و 17-675011

ايتاليا
رواديد عادي جهت والدين فرزندان مقيم ايتاليا:
1- فرم درخواست رواديد به زبان لاتين با ذكر تاريخ امضاء‌ و شماره تلفن و دو قطعه عكس
2- گذرنامه با حداقل 2 ماه اعتبار پس از پايان اعتبار رواديد.
3- فتوكپي اجازه خروج همراه با ترجمه رسمي ايتاليايي آن.
4- فتوكپي بليط هواپيما با قيد تاريخ رفت و برگشت.
5- دعوتنامه از طرف فرد مقيم.
6- فتوكپي شناسنامه پدر و مادر و ترجمه رسمي آن.
7- اصل گواهي صادره از اداره پليس محل اقامت دعوت كننده و فتوكپي آن، دال بر توانائي بعهده گرفتن مخارج مربوط به مسكن،‌‌ توانايي مالي و بازگشت به كشور مبدأ.
8- فتوكپي اجازه اقامت معتبر دانشجوي ايراني دعوت كننده
9- تحويل مدارك: يكشنبه – پنج شنبه 9 تا 5/12 دوشنبه 9 تا 11
10- رواديد- صدور رواديد- در صورت موافقت- تا دو ماه پس از تسليم تقاضا ممكن است طول بكشد ( در صورت موافقت )
رواديد عالي جهت معالجه پزشكي: موارد 1، 2، 3، 4، 9 و 10 فوق الذكر، بعلاوه تأييديه وزارت بهداري و مدرك بيمارستاني يا پزشكي دال بر تعهد پذيرش يا بستري شدن.
رواديد عادي جهت شركت در كنگره هاي پزشكي در ايتاليا: موارد 1،2 ،3، 4 و 10 بعلاوه كارت عضويت در نظام پزشكي، معرفي نامه و تقاضاي رواديد از طرف بيمارستان يا نهاد مربوطه، دعوتنامه از طرف مؤسسه برگزار كننده، تحويل مدارك: يكشنبه- پنج شنبه 9 تا 12

رواديد عادي جهت وعده ملاقات با دفاتر كنسولگري ايالات متحده در ايتاليا: موارد 1، 2، 3، 4 و 10 بعلاوه دعوتنامه اي از يكي از دفاتر كنسولگري آمريكا در ايتاليا دال بر قرار ملاقات مصاحبه با شماره پروتكل، مهر و امضاء‌، تحويل مدارك يكشنبه- پنج شنبه 9 تا 5/12

تحصيلي: ابتدا متقاضي بايد آزموت ايتاليايي سفارت را كه هم كتبي و هم شفاهي است با موفقيت بگذارند و كليه مدارك دانشجو ميبايست تا تاريخ 10 May به سفارت رسيده باشد. اين مدارك به دانشگاههاي ايتاليا فرستاده ميشود. اگر به متقاضي پذيرش داده شد سفارت در تهران رواديدي كوتاه مدت براي دانشجو صادر خواهد كرد. متقاضي ميبايست قبل از September در ايتاليا باشد و آزمون دانشگاه را نير با موفقيت بگذرانند و پس از اين آزمون اقامت دانشجويي در ايتاليا صادر ميشود.

رواديد بازرگاني: موارد 1، 2، 3، 4 و 10 بعلاوه فتوكي مدرك بانكي، اظهارنامه ارزي يا كارت اعتبار و ترجمه رسمي آن، فتوكپي رواديد كشورهاي معتبر، معرفي نامه از طرف شركت ايراني (تايپ شده بر روي سربرگ شركت و يا مهر و امضاء)،‌ تلكس دعوتنامه از طرف شركت ايتاليايي، ترجمه رسمي ايتاليايي آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي به اضافه فتوكپي آگهي به زبان فارسي براي صاحبان شركت و يا اعضاي هيئت مديره، اصل برگ پرداخت ششماه آخر بيمه هاي اجتماعي از طرف شركت ايراني و فتوكپي آن براي كادر تحت پوشش شركت، اصل و فتوكپي مدرك بازرگاني (پروفرم قرارداد) نشان دهنده معامله با شركت ايتاليايي مربوطه، تحويل مدارك: يكشنبه 9 تا 5/12 دوشنبه و سه شنبه 9 تا 11

رواديد ترانزيت: موارد 1 و 2 بعلاوه فتوكپي بليط با قيد تاريخ ورود و خروج از ايتاليا، فتوكپي رواديد كشور مقد، فتوكپي اجازه خروج و مدرك ارزي دال بر دارا بودن ميزان ارز كافي براي تمام مدت اقامت و ترجمه رسمي آن،
تحويل مدارك: يكشنبه تا پنج شنبه، و پذيرش درخواست رواديد از شركتهاي حمل و نقل. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 5/8 صبح، رواديد 7 روز پس از ارائه تقاضا صادر ميشود.
رواديدي تردد فرودگاهي: براي افرادي كه جهت عزيمت به كشور ثالث بايد در يكي از فرودگاههاي ايتاليا حتي براي چند ساعت توقف كنند ضروري است. افرادي كه داراي اجازه اقامت معتبر از يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (UE) و يا فضاي اقتصادي اروپا (SEE) و نيز دارندگان اجازه اقامت ايالات متحده آمريكا و كانادا از قانون فوق مستثني هستند.
گيشه امور دانشجويي و تأييد مدارك: دوشنبه 11 تا 13 نشاني:
يكشنبه تا پنج شنبه 9 تا 12، دو شنبه از 9 تا 11 ،‌ تلكس: IRCO IR – 214150
آدرس: خيابان نوفل لوشاتو، شماره 81 ، تلفن: 6496955 فاكس: 6496961
بخش رواديد: نوفل لوشاتو، شهيد واعظي، شماره 2،
تلفن: 672409 – 67233

بحرين
انواع رواديد: اصل دعوتنامه رسمي كه به تأييد اداره مهاجرت بحرين رسيده باشد. اصل گذرنامه، يك قطعه عكس، فرم سفارت، 2000 تومان
شنبه تا چهارشنبه 30/8 تا 30/14 پنجشنبه ها تا 13.
آدرس: خيابان خالد اسلامبولي – خيابان سي و يكم – خيابان شانزده
تلفن: 6-8880275 و 8773383 – 8772079

برونئي
سفارت اين كشور در تهران هنوز آمادگي صدور رواديد را ندارد.
آدرس: تهران، خيابان ظفر، بين جردن و وليعصر، شماره 318
تلفن: 2228196 – 2221979

بلژيك
عادي-توريستي: دعوتنامه، ورقه مالياتي يا فيش حقوق دعوت كننده، سه عكس، فرم سفارت، بليط رفت و برگشت يكماهه 10800 تومان و براي سفر دو ماهه 14400 تومان.
بازرگاني: دعوتنامه از شركت بلژيكي با ذكر علت و مدت سفر، صدور رواديد براي ايرانيان رايگان است. يكشنبه و دوشنبه و سه شنبه از 30/8 تا 30/11.
آدرس: الهيه، خيابان فرشته، خيابان شبديز، كوچه بابك، شماره 3
تلفن: 2040733 – 2044574

بلغارستان
عادي – توريستي: دعوتنامه رسمي، فرم سفارت، يك عكس، گذرنامه معتبر.
بازرگاني: دعوتنامه رسمي تجاري، يك قطعه عكس، گذرنامه معتبر
تحصيلي: پذيرش از دانشگاه بلغارستان، ترجمه مدارك و معدل ديپلم بالاي 15، تقاضا ميبايست از اول فروردينتا 9 تير ماه به سفارت تسليم شود.
ترانزيت: گذرنامه معتبر، رواديد مقصد – يك قطعه عكس – هزينه رواديد يكسره براي 30 ساعت 16000 ريال و براي دو سره 18000 ريال ميباشد.
رانندگان ميتوانند با هزينه 65000 ريال رواديد مكرر دريافت كنند. يكشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 12.
آدرس: خيابان شهيد عباسپور (توانير)، نظامي گنجوي،‌ شماره 82
تلفن: 8774662 – 8775037

بنگلادش
به جز مقامات دولتي ويزا داده نميشود.
بازرگاني: دعوتنامه از شركت معتبر بازرگاني در بنگلادش- مصاحبه با متقاض ويزا، فرم سفارت، دو قطعه عكس.
شنبه تا چهارشنبه از 8 تا 30/15
آدرس: خيابان گاندي – خيابان پنجم – پلاك 25
تلفن: 8773980 – 8772979

پاكستان
عادي – توريستي: فتوكپي گذرنامه – شناسنامه – يك قطعه عكس – مبلغ 5000 تومان
بازرگاني: دعوتنامه از شركت معتبر
تحصيلي: فقط با داشتن بورسيه با تأييد وزارت امور خارجه. دوشنبه- سه شنبه 9 تا 11.
آدرس: خيابان دكتر فاطمي، جمالزاده شمالي، نبش اعتمادزاده، شماره 1.
تلفن: 934332 – 934334

تایلند
عادي – توريستي: گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، فتوكپي از صفحات 2 تا 13، دو قطعه عكس، فتوكپي بليط رفت و برگشت.
بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي، دو برگ فرم ويزا زمان مراجعه تا صدور ويزا 4 روز است.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 12.
آرس: خيابان بهارستان، روبروي بيمارستان طرفه، كوچه باشگاه، شماره 4
تلفن: 7537708 – 7531433

تركمنستان
عادي – توريستي: دعوتنامه از فرد مقيم تركمنستان، 2 قطعه عكس،‌ فرم سفارت، فيش بانكي به حساب شماره 3010 بانك ملي شعبه كاشف، 30 دلار براي يكماه و 60 دلار براي دوماهه.
بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي
ترانزيت: معرفي نامه از وزارت خارجه، 2 قطعه عكس – براي 6 ماه مبلغ 240 دلار. روزهاي مراجعه براي رانندگان يكشنبه و سه شنبه از 9 تا 11و
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 9 تا 11.
آدرس: خيابان ملك، شماره 8
تلفن: 2542178

تركيه
عادي – توريستي: رواديد براي ايرانيان در هنگام ورود در فرودگاه صادر ميشود كه اعتبار آن 3 ماه است. براي تجديد رواديد متقاضيان بايد هر 3 ماه يكبار از تركيه خارج و در موقع ورود مجدداً رواديدي 3 ماهه دريافت كنند.
بازرگاني: رجوع به شرايط توريستي.
تحصيلي: كنكور براي متقاضيان در سفارت تركيه در تهران گرفته ميشود، پس از موفقيت ودريافت نامه قبول رواديدي بكساله داده ميشود. مبلغ 100 دلار براي شركت در كنكور. يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 16.
آدرس: فردوسي، روبروي بانك ملي
تلفن: 3118997 – 3115299

چين
عادي – توريستي: گذرنامه معتبر تا حداقل 6 ماه، فرم سفارت، يك عكس، بليط رفت و برگشت، مدارك توريستي.
تحصيلي: پذيرش از دانشگاه چين- براي اطلاعات بيشتر از دانشگاهها به بخش فرهنگي سفارت مراجعه فرمائيد.
ترانزيت: رواديد با دعوتنامه از كشور مقصد و يا داشتن يادداشت دولتي. هزينه صدور رواديد يك هفته اي 40000 ريال. شنبه، سه شنبه از ساعت 50/8 تا 10.
آدرس: خيابان پاسداران، نارنجستان هفتم، شماره 13.
تلفن: 1-8031240

دانمارك
عادي – توريستي: فقط به بستگان درجه اول افراد مقيم دانمارك، با ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه با يكسال اعتبار، فرم و نوبت دريافت كنند. در روز مصاحبه مدارك زير ارائه شود: گذرنامه، اصل شناسنامه، سند ازدواج،‌گواهي اشتغال به كار، فرمهاي سفارت، فتوكپي كارت اقامت و شماره پرسنلي، تلفن يا آدرس متقاضي، مبلغ 7500 تومان كه فرمها و گواهي اشتغال به كار استرداد نميشوند.
بازرگاني: تلكس دعوت از شركت دانماركي به سفارت، فرم سفارت، ارائه كارت بازرگاني و اعلاميه روزنامه رسمي براي متقاضيان جديد مدارك دال بر سابقه همكاري با شركت دانماركي و مبلغ 7500 تومان.
ترانزيت: مسافريني كه عازم اروپاي شمالي از طريق دانمارك هستند،‌ نياز به اخذ رواديدي عادي ميباشند.

مراجعه: دوشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 12.
آدرس: پاسداران، بعد از فرمانيه، خيابان بوستان، پلاك 5
تلفن: 2030009 – 261363 – 267020
فاكس: 2052688 – 212784