خور دبي

جاذبه هاي گردشگري امارات- خور دبي يک ورودي آب از دريا به داخل خشکي مي باشد که باعث گرديده تا دبي به دو بخش ديره و بردبي تقسيم شود. اين خور نقش مهمي در شکل گيري اقتصاد دبي داشته است. با توجه به اهميت آن و طبق دستور حاکم وقت دبي در سال 1954، افزايش عمق و عرض خور آغاز گرديد تا بدين وسيله امکان تردد و پهلو گيري لنج ها و کشتي هاي کوچک و متوسط فراهم شود . در کنار خور شما لنج هاي زيادي را مشاهده خواهيد کرد که در حال بارگيري (و يا تخليه) کالا به مقصد ايران، کشورهاي حوزه خليج فارس، هند و آفريقا مي باشند . براي جابجايي و تردد بين اين دو بخش از يک تونل زير آبي و دو پل احداث شده بر روي اين خور استفاده مي شود. طول اين خور در حدود 15 کيلومتر و عرض آن 500 متر مي باشد. جالب است که بدانيد اولين هواپيمايي که به دبي پرواز نموده( 1937 )، بر روي همين خور فرود آمده است. اين هواپيما متعلق به خطوط هوايي انگلستان بوده و هفته اي يکبار در مسير سوت همپتون به کراچي پرواز مي کرده است . اين خور اکنون جلوه زيبايي به شهر دبي بخشيده است. قايق هايي که در زبان محلي به آن ها "ابرا" گفته مي شود مردم محلي و توريست ها از يک سمت خور به سمت ديگر منتقل مي نمايند . اين قايق هاي چوبي در حدود 30 مسافر را حمل مي کنند و بطور مرتب تا پاسي از شب بين دو طرف خور درحرکتند. ديدن نماي شهر و لنج هايي که در کنار خور پهلو گرفته اند، از داخل اين قايق ها بسيار ديدني است. کرايه اين قايق ها 50 فلس مي باشد. شما مي توانيد در صورت تمايل يک قايق را بصورت اختصاصي با پرداخت 30 تا 50 درهم براي يک ساعت گردش در خور دبي کرايه نماييد. شرکت هاي توريستي در دبي تورهاي خاصي نيز براي گردش در خور دبي ارائه مي دهند. اين تورها شامل يک گردش چند ساعته برروي خور در داخل لنج هاي ستني يا کشتي هاي مسافرتي کوچک مي باشد (قسمتي از عرشه لنج ها با شيشه محصور شده و سيستم هاي برودتي اين قسمت مسافرين را از گزند هواي گرم تابستان محافظت مي نمايد .(در بعضي تورها، شما شام را نيز بر روي خور صرف خواهيد کرد. هزينه اين تورها بطور متوسط بين 35 تا 260 درهم براي هر نفر مي باشد