خرید در تایلند

در مکان هاي شلوغ مواظب کيف و اشياء قيمتي خود باشيد
- بعضي از فروشگاه ها جنس فروخته شده را تعويض نمي کنند، قبل از خروج از فروشگاه جنس خود را بررسي نماييد و رسيد خريد را دور نياندازيد
- در فروشگاه هايي که بر روي کالا قيمت درج نشده مي توانيد در مورد گرفتن تخفيف چانه بزنيد
-مواظب فروشندگان دوره گرد باشيد زيرا ممکن است اجناس نامرغوب را به شما ارائه نمايند
- براي خريد جواهرات به جاي خريد از فروشگاه هاي عادي به فروشگاه هاي معتبر مراجعه نماييد و رسيد و گواهي مربوطه را نيز دريافت نماييد.
- به پيشنهاد افرادي که نمي شناسيد براي خريد به فروشگاه هايي که معرفي مي کنند نرويد زيرا آنها از فروشگاه کميسيون دريافت مي کنند و آنرا به قيمت کالا اضافه مي کنند. تور تايلند