توصیه های سفر با هواپیما

با گسترش صنعت هوانوردي و تعدد سفرهاي هوايي، موضوع تأخيرهاي پروازي يا فاصله بين دو پرواز براي تعويض هواپيما به امري طبيعي و غير قابل اجتناب تبديل شده است.
دليل اين توقف در فرودگاه هر چه باشد، براي مسافران خسته کننده است. به ياد داشته باشيد که اگر بيش از نيم ساعت پروازتان نأخير داشت، حقوقي داريد که با تناسب به مدت زمان تأخير متفاوت خواهد بود. و بايد آن را از رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي مورد استفاده خود طلب کنيد. بطور کل، طبق قوانين بين المللي تأخير پرواز در فرودگاه مبدأ حداکثر تا نيم ساعت از طرف ازمان ياتا YATA طبيعي شناخته شده است.
اما براي بيشتر از آن، شرکت هاي هواپيمايي موظف به پاسخ گويي به مسافران و جلب رضايت آنها هستند. بر اساس عرف بين المللي، همه خطوط هوايي تجاري در سطح جهان در فرودگاه هاي مبدأ و مقصد بايد يک ايستگاه داشته باشند يا به عنوان کارگزار خود شرکتي را به مديريت فرودگاه معرفي کنند. تور هاي لحظه آخري
به ياد داشته باشيد که هر يک از شرکت هاي هواپيمايي فردي را به عنوان رئيس ايستگاه در فرودگاه مبدأ يا ترانزيت خواهند داشت که اين فرد مسئول برقراري نظم و هماهنگي تمام امور مسافران آن شرکت هواپيمايي تجاري در فرودگاه خواهد بود. بنابراين، در صورت بروز هر گونه تأخير ناشي از مشکلات سرويس دهي شرکت هواپيمايي يا به دليل بدي آب و هوا، وي بايد براي رفاه حال مسافران اقدام کند.

اين خدمات مي تواند تهيه يک وعده غذايي، محل استراحت، تعويض هواپيما، تهيه بليت از ديگر خطوط هوايي و انتقال مسافر به هتل و تأمين آسايش مسافران باشد. گاهي تأخير به دليل تعويض پرواز است. اين گونه توقف ها بين دو پرواز با توجه به بعد مسافت و زمان مسافر به وجود مي آيد: بنابراين، گاهي مسافران مجبور هستند در يک فرودگاه ترانزيت توقف داشته باشند و دوباره از هواپيماي ديگري براي رسيدن به مقصد استفاده کنند.
اين تعويض ها يا بدليل مسافت بسيار طولاني بين مبدأ و مقصد مسافران يا نبودن سرويس هاي متناوب و يکسره از مبدأ تا مقصد مسافران است. گاهي هم برخي از مسافران براي کاستن از هزينه هاي سفر خود اقدام به استفاده از پروازهاي دو تکه مي کنند.
اين گروه از مسافران با توجه به تخفيف هاي ويژه شرکت هاي هواپيمايي در برخي از ماه هاي سال، اين پرواز هار ا انتخاب مي کنند. اما جزء هر گروه که باشد، اين مسافران به اجبار بايد مدت زمان اين توقف را در فرودگاه ترانزيت سپري کنند. کليدي ترين نکته اين است بايد به ياد داشته باشيم. اگر فقط از يک شرکت هواپيمايي استفاده مي کنيد، امتيازي نخواهيد داشت.
اگر از دو شرکت متفاوت استفاده مي کنيد و پرواز دو تکه داريد، با احتساب احتمالات بروز تأخير و مشکلات غيرمترقبه سعي مي کند براي اين توقف حداقل زمان ممکن را در نظر بگيرد. اين توقف ها از حداقل يک ساعت شروع مي شود. چند نکته مهم به ياد داشته باشيد که پس از تحويل وسايل به قسمت بار و دريافت کارت پرواز ديگر، چمدان هاي خود را تا فرودگاه مقصد نخواهند ديد.

در اين صورت، وسايل ضوري و مورد نياز خود را همراه داشته باشيد و به قسمت بار تحويل ندهيد (البته وسايلي که مجاز به همراه داشتن آنها هستيد). در پروازهاي دوتکه، شرکت هواپيمايي تضمين کننده به موقع رسيدن شما به پرواز دوم خواهد بود. در صورتي که به هر دليل شرکت هواپيمايي مربوطه باعث تأخير و به موقع نرسيدن شما به پرواز دوم شد، هيچ نگران نباشيد.

چون اين شرکت موظف است با نخستين پرواز شما را به مقصد بساند. اين دو قانون در پوازهاي مختلف که از دو شرکت متفاوت هستند، صادق نيست. در انتخاب شرکت هواپيمايي خود کاملاً دقت کنيد. اگر پيش از سفر اقدام به برنامه ريزي براي اين توقف داشته باشيد، بسيار راحت و بدون دردسر خواهد اين زمان را سپري خواهيد کرد. کتاب، لپ تاب يا چند سرگرمي کوتاه مي تواند اين مدت زمان را براي شما دلپذيرتر کند.

درباره توقف هاي بين يک تا سه ساعت زياد نمي توان برنامه ريزي کرد. با توجه به بزرگي فرودگاه ترانزيت بايد سعي کنيد خود را در محوطه سرگرم کنيد و حداکثر بهره را از وضعيت خود داشته باشيد.

حال اگر اين توقف بيش از اين زمين بود، گزينه ا متفاوت خواهد بود. در سفرهاي خارجي به کشورهايي که نيازي به اخذ ويزا ندارند( مثل ترکيه)، زمان توقف طولاني فرصت خوبي است تا گشت کوتاهي در سطح شهر داشته باشيد. اگر توقف شما بيش از سه ساعت در فرودگاه ترانزيت بود، حقوق شما متفاوت خواهد بود. بطور کل، اين حقوق به شرح ذيل خواهند بود:

??اگر توقف شما در فرودگاه ترانزيت به يکي از وعده هاي اصلي غذا مثل شام و ناهار برخورد کند، اين شرکت موظف به ارائه سرويس يک وعده غذاي گرم به شما است. هم چنين، بايد محل استراحتي ويژه اين گونه مسافران در اختيار قرار دهد.
?? اگر اين توقف، کمتر از جهار ساعت باشد، اين خدمات حداکثر با يک نوشدني خواهد بود. البته بات توجه به خدمات شرکت هواپيمايي مورد استفاده، متفاوت است.
??اين خدمات با ارائه کوپن هاي مخصوص به شما در فرودگاه ترانزيت ارائه مي شود. پس از رسيدن به فرودگاه ترانزيت، به دفتر شرکت هواپيمايي مورد استفاده خود سري بزنيد و اطلاعاتئ پرواز خود را دريافت کنيد و حق و حقوق خود را جويا شويد.