تور ترکیه

نگاهی به ترکیه
تاریخ

پایتخت این دولت شهر بیزانس بود.این امپراطوری در طی سالهای 395 تا 1453 حیات داشته و بیش از80 تن در آن حکومت راندند. حوزه تسلط امرای روم شرقی بر ترکیه متغیر بود و خاک ترکیه بطور مطلق در تصرف آنان قرار نداشت. چنانکه در اواخر فقط ناحیه تراکیا در ترکیه فعلی جزو بیرانس بود.
جغرافیا
ترکیه (که قبلاً آناتولى یا آسیاى صغیر نامیده مى‏شد) بعنوان همسایه شمال غربى ایران و در نقطه تلاقى آسیا و اروپا یعنى در جنوب غربى آسیا و جنوب شرقى اروپا بین 5/36 و 42 درجه عرض شمالى و 26 و 45 درجه طول شرقى در نیمکره شمالى قرار گرفته است.سرزمین ترکیه تقریباً شبیه مستطیلى است که طول آن از شرق تا غرب حدود660 کیلومتر و عرض آن به طور متوسط550 کیلومتر مى‏باشد.

روز ملی آن برابر با بیست و نهم اکتبر بوده و در سال 1945 به عضویت سازمان ملل در آمده و علاوه بر آن درسازمانهای ناتو، شورای اروپا، سی سی دی، اسه، اکوا- جامعه اقتصادی اروپا- فائو-گات – بانک جهانی و کنفرانس اسلامی نیز عضویت دارد. تور ترکیه در بسیاری از آژانس ها در حال برگزاری است.