باغ نارنجستان قوام

 جاذبه هاي گردشگري شيراز -  باغ نارنجستان قوام در شهر شيراز در محله بالا کفت و تقريبا در قسمت شرقي انتهاي خيابان لطفعلي‌خان زند قرار دارد.
اين باغ و عمارت از مجموعه ارزشمند دوران قاجار در شيراز است و به علت وفور درختان نارنج به باغ نارنجستان ناميده مي‎شود. احداث اين باغ و مجموعه‎هاي آن بوسيله علي‎محمد خان قوام‎الملک آغاز و در سال 1300هـ . ق بوسيله فرزندش محمد رضا قوام‎الملک تکميل گرديد.
در ورودي اصلي باغ رو به جنوب و سردر ورودي با تزيينات آجري و کتيبه‎اي سنگي از مرمر سرخ فام شامل آياتي از قرآن کريم است و از چوب ساج با منبت‎کاريهاي زيبا ساخته و به هشتي باز مي‎شود و بوسيله دو راهرو به محوطه باغ ارتباط پيدا مي‎کند.
اين باغ در جبهه‎هاي شمالي، جنوبي و شرقي داراي ساختمان مي‎باشد. عمارت اصلي با ايوان دو ستونه در جبهة شمالي، با شيوة معماري دورة زنديه در دو طبقه و يک زيرزمين مي‌‌باشد.
در دو طرف ايوان بزرگ دو راه براي ورود به ساير قسمتها تعبيه شده است که با کف محوطه دو متر اختلاف دارد. ستونهاي ايوان بزرگ از سنگ مرمر يکپارچه، با بدنه‎اي استوانه‎اي و سرستونهاي داراي مقرنس تشکيل شده است.
بالاي عمارت داراي 3 هلالي با نقوش اسليمي مي‎باشد، که در وسط آن دو شير که صفحه‎اي را نگاه داشته‎اند و بر روي آن آية نصر من الله و فتح قريب نوشته شده است که دو فرشته هم از بالا آن را نگاه داشته‎اند و در طرفين دو هلالي ديگر صحنه‎اي از شکار آهو، توسط پلنگ به چشم مي‎خورد.
عمارت نارنجستان به مساحت تقريبي 940 متر مربع در باغي به وسعت 3500 متر مربع در دو جبهه شمالي و جنوبي بنا شد. اين باغ در ارديبهشت ماه سال 1353 به شماره 1073 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.