یادگیری انگلیسی در تایلند چرا و چگونه؟

چرا همه ميخان براي يادگيري زبان انگليسي به تايلند برن؟ چرا بايد تايلندو انتخاب کرد؟ چرا ميخان زبان انگليسي ياد بگيرن، اونم توي تايلند؟

قصد من اين نيست که شمارو از اينکار منصرف کنم،‌در حقيقت ما اصولا قادر به چنين کاري نيستيم! چون بطور هفتگي دهها مشتري ميخان براي فراگيري زبان انگليسي به تايلند برن، و البته به جهت محدوديت کامل در جذب مشتري جديد ما فقط ميتونيم به مشتريهاي قبلي سرويس بديم ول ياصولا من دنبال اين نيستم که شما رو منصرف کنم، ولي اين چند جمله ضرري نداره، بخونيد و مطمئن باشيد موضوعو خيلي براتون روشن ميکنه. تور تايلند
واقعيت اينه که کيفيت فراگيري زبان انگليسي در تايلند بسيار پائينه! اونقدر پائين که هيچ فرد آگاهي حاضر نميشه براي يادگيري انگليسي به تايلند بره! ولي هميجا تکليف کيفيت رو براتون روشن ميکنم: کيفيت انگليسي در تايلند بسيار پائينه، ولي حتي فکر مقايسه اون با اينجا د رايران رو از سرتون بيرون کنيد! اصلا قابل قياس نيست و اين خيلي بي عدالتيه که بخايد کيفيت پائين در تايلندو با ايران مقايسه کنيد. منظور ما بطور روشن اينه که:‌هر چقدر هم کيفيت فراگيري زبان در تايلند پائين باشه، صدها برابر آموزشگاههاي ايراني ارزش داره! بله،‌ميدونيم که واقعيت تلخه ولي اين مشکل من و شما نيست،‌بلکه اين حقيتيه در مورد کيفيت آموزش زبان در ايران.
ولي اگرچه اين کيفيت در ايران بي اندازه پائينه، آيا بازهم تايلند جاي مناسبي براي يادگيريه انگليسيه؟ پاسخ منفي است: تايلند مقصد مناسبي براي فراگيري زبان انگليسي نيست! ميخايد باور کنيد يا نکنيد، ضمنا بخاطر داشته باشيد که اگر ما تبليغ مثبت بکنيم، بدين مفهومه که براي جذب مشتري براي خودمون تلاش ميکنيم، پس چرا بايد نکات منفي رو عيان کنيم؟ چون اين ذات و سياست ارائه خدمات تيم ماست: واقعيتها بايد براي مشتري عيان بشن، جتي اگر به زيان مالي ما باشه. چون ما اعتقاد داريم هميشه در بلند مدت، بخاطر جلب لعتماد و رضايت مشتري، جايگاه مناسبي خواهيم داشت و اين اتفاق در ظي ? سال گذشته افتاده است :)
خلاصه: اگر ميخايد زبان انگليسي ياد بگيريد، تايلند جاش نيست. کيفيت پايينه و قيمت ارزون نيست. معلمها در بسياري از مراگز نيتيو هستن يعني يا انگليسين،‌يا آمريکايي يا استراليايي. ولي حت ياين موضوع هم مهم نيست! زيرا اين حق هر کسيه که بخاد زبان يه کشوري رو ياد بگيره، که بتونه از معلماهاي همون کشور استافده کنه. پس اين مزيت نيست يلکه حق شماست. ضمنا ?? درصد مراگز معلم نيتيو ندارن بنابراين ياد گيري زبان انگليسي از يه تايلند که لهجه بسيار بسيار خوبي هم داره، فقط کمي بهتر از يادگيري اون از يه معلم ايرونيه :)
چرا کيفيت فراگيري زبان انگليسي در تايلند پايينه؟ چون معلمها به علت فهم بسيار ابتدايي و سواد اندک تايلندي ها مجبور شدن در طي سالها متدها و شيوه ها و چيزهاييو مد نظر داشته باشن که استاندارد نيست! دقت کنيد: منظور تمام تايلندي ها نيستن. تايلندي ها بسيار مردمان سخت کوش و باهوشي هستن (و البته مثل ما ايراني ها اينقدر به هوش و استعداد خود نمي بالند!) ولي اون قشري که بيشتر براي يادگيري زبان به اين آموزشگاهها ميرن، اقشار بسيار فقير و کم سواد جامعه هستن. چون افراد با سوادتر و از طبقات بالاتر معمولا زبان رو در دانشگاه يا مراکز پيشرفته تر و بهتر ياد ميگيرن و اتفاقا هم بسيار خوب يادميگيرن چون زبان انگليسي در مقابل زبان بسيار سخت تايلندي مثل اين ميمونه که به کسي که بلده پيانو بزنه بخايد کيبرد الکترونيک ياد بديد!

افرادي که از ابتدا و در طي دهه ها به اين آموزشگاهها رفتن، جزو گروه کم سوادتر بودن. اوناهايي که براي کار در بارها، سالنهاي ماساژ، فروشگاهها، مارکتها، هتلها و مراکز توريسي اوليه و … غيره به انگليسي نياز داشتن. براي همين، حتي معلمان نيتيو، به مرور زمان فهميدن که شيوه يادگيري زبان براي اين افراد متفاوت است و اون شيوه ا رو اعمال کردن. براي همين، تايلند مکان مناسبي براي فراگيري زبان انگليسي نيست: کيفيت پائين و چيزي که اصولا بکار شما نخواهد آمد، دقت کنيد: از نقطه نظر فراگيري خود زبان و نه در نظر گرفتن ديگر جوانب. ولي با اين حال بازم خيلي نامرديه بخايد کيفيت رو با ايران مقايسه کنيد.