ورود به قبرس

در هنگام ورود به قبرس حتما" مدارك و پول خود را در كيف دستي قراردهيد زيرا مراحل كنترل ويزا و ورود قبل از تحويل چمدانها انجام مي پذيرد. و درهنگام كنترل پاسپورت و ويزا ،رزرو هتل و داشتن هزينه سفر و علت سفر به اين كشور توسط پليس كنترل مي گردد.
پس از تحويل چمدانها به قسمت گمرك مراجعه و بعد از آن مي توانيد از فرودگاه خارج شويد.

گمرك
ورود ميوه به صورت تازه به كشور قبرس ممنوع مي باشد. ورود مبالغ بالغ بر 13000 يورو نياز به اظهار نامه ارزي دارد. کنترل ويژه و سختي جهت جلوگيري از ورود مواد مخدر به هر اندازه در فرودگاه انجام مي شود. چنانچه مبلغي که مي خواهيد خارج نماييد بيش از 4000 يورو باشد بايد براي اين مبالغ هم اظهار نامه ارزي داشته باشيد. ورود سيگار به ازاء هر نفر بيش از 2 جعبه سيگار ممنوع مي باشد. ( سيگار هاي اضافي مصادره خواهد شد. ) درصورت همراه داشتن اجناس گرانقيمتي مانند فرش , طلا , نقره يا وسايل الکتريکي نو و ... بايد 15 % ماليات پرداخت نماييد و اگر رسيد خريد به زبان انگليسي نباشد خود مامورين نرخ گذاري خواهند نمود.  (تور قبرس شمالي)