مسجد مشیر

جاذبه هاي گردشگري شيراز - مسجد مشير در محله سنگ سياه شيراز واقع شده و از بناهاي تاريخي مهم استان محسوب مي‌شود. اين مسجد توسط حاجي ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملک ساخته شده است.
در شمال مسجد شبستان کوچکي قرار دارد که با کاشي‌هاي رنگي منقوش زيبايي پوشيده شده و سقف دو زاويه شمالي آن به طرز زيبايي با کاشي‌هاي زيبا مقرنس‌کاري شده است.
در پيشاني شبستان طاق‌نماي مرتفعي وجود دارد که آيات قرآني با خطوط درشت ثلث عالي بر آن نوشته شده و بر فراز اين شبستان دو گلدسته کاشي‌کاري ساخته شده است.
در سمت شرق مسجد طاق‌نماي بلندي ديده مي‌شود که به شکلي زيبا با کاشي مقرنس‌کاري شده و کتبيه‌اي به خط ثلث از آيات قرآني دارد. در پشت طاق‌نما دالان و در بزرگ مسجد است که به بازارچه ارمني‌ها گشوده مي‌شود.
اين مسجد همچنين داراي يک محراب کاشي‌کاري بسيار زيباست که بر آن سوره توحيد با خط نسخ خوب نگاشته شده است.
وسط مسجد حوضي به طول 25 متر و عرض 10 متر ساخته شده است. اين حوض از سنگ يکپارچه ساخته شده و سابقاً آن را با آب خيرات پر مي‌کرده‌اند.