باغ راه ایرانی (در حال ساخت)

مجموعه پارک خطی کیش با نام "باغ راه" به طول چهارکیلومتر متشکل از هشت باغ ایرانی که دارای فاکتورها و آثار هنری معماری تاریخی و طبیعی ایران است در مراحل اجرایی ساخت و تکمیل شدن است.

این باغ راه به هشت منطقه که دارای فرهنگ و اقوام مختلف ایرانی است می پردازد و این هشت باغ با دروازه قرآن شیراز از میدان سعدی آغاز و پس از عبور از دروازه های سی و سه پل اصفهان، دروازه بقعه هارونیه خراسان، دروازه رق آباد کرمان، دروازه پل دختر لرستان، دروازه ارگ علیشاه آذربایجان، دروازه صاق بستان کرمانشاه و دروازه های شمیران و سر در باغ ملی تهران در میدان هرمز به طول 4 کیلومتر به پایان می رسد.

در هر یک از دروازه ها سمبل معروفی از همان شهر در قالب رستوران یا مکان تفریحی ساخته می شود ، به عنوان نمونه رستورانی به نام فلک الافلاک برای خرم آباد ، شمس العماره به عنوان سمبل تهران و باغ ماهان برای کرمان در دستور کار است.

باغ راه ایرانی با هدف ایجاد جاذبه و معرفی فرهنگ اقوام مختلف در ایران به ساکنان و گردشگران داخلی و خارجی جزیره کیش است که با همت سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش مراحل پایانی را می گذارند.