مکانهای مهم و مورد توجه موزه های شهر ازمیر

جاذبه هاي گردشگري- موزه باستانشناسي در نزديکي ميدان (Konak–کناک)، يک مجموعه برتر از اشياي عتيقه را شامل تنديسهايي از پوسايدون و ديمتر که در زمان باستان در ميدان شهر مستقر بودند، در خود جاي مي دهد.(دوشنبه ها تعطيل است.)

موزه فرهنگ شناسي، مجاور موزه باستانشناسي، حاوي هنرهاي دستي مردم عامه است که شامل يک مجموعه نفيس از فرشهاي (Bergama و Gurdes-برگاما و گوردس)، لباسهاي سنتي و لگامهاي شتر ميباشد.(دوشنبه ها تعطيل است.).

موزه باستانشناسي در نزديکي ميدان (کناک Konak)، يک مجموعه برتر از اشياي عتيقه را شامل تنديسهايي از پوسايدون و ديمتر که در زمان باستان در ميدان شهر مستقر بودند، در خود جاي مي دهد.(دوشنبه ها تعطيل است.)

موزه فرهنگ شناسي، مجاور موزه باستانشناسي، حاوي هنرهاي دستي مردم عامه است که شامل يک مجموعه نفيس از فرشهاي (و برگاما Bergama و گوردس Gurdes)، لباسهاي سنتي و لگامهاي شتر ميباشد.(دوشنبه ها تعطيل است.)

موزه آتاتورک واقع در جاده آتاتورک، در يک خانه قديمي ازميري قرار گرفته که توسط پايه گذار جمهوري ترکيه استفاده مي شد. اين موزه عکسهايي از اين رهبر، به همراه بعضي از وسايل شخصي او را به نمايش گذاشته است.(دوشنبه ها تعطيل است.)

موزه هنرهاي نفيس در (کناک Konak)، آثاري از نقاشان مشهور ترکيه را نشان مي دهد.(دوشنبه ها تعطيل است.)

موزه هنر(سلچوک ياشار Selchuk Ya?ar) يک موزه خصوصي در بلوار جمهوريت است، با مجموعه اي از هنر قرن 20 ترکيه.(يکشنبه ها تعطيل است.)

موزه تاريخ طبيعي در(برنوا Bornova)، به عنوان يک اندوخته طبيعي براي حفاظت از مناظر تاريخي منطقه درياي اژه، قلمداد مي شود.(يکشنبه ها تعطيل است.)

موزه باستانشناسي (ادميش odemi?) در حدود 60 کيلومتري شرق ازمير واقع است و هنرهاي دستي اين منطقه را عرضه مي کند. (روزهاي آخر هفته تعطيل است