تالاب بَرم دِلَک

جاذبه هاي گردشگري شيراز - اين تالاب در 14 کيلومتري شرق شيراز و در 4 کيلومتري قصر ابونصر قرار دارد. از سرريز آب چشمه‌اي به همين نام از شکاف کوه، اين تالاب در دامنه کوه تشکيل شده است. اطراف اين تالاب را پوشش گياهي نِي پوشانده است.
در بالاي تالاب برم دلک سه نقش برجسته نزديک به هم اما جدا از يکديگر روي کوه کنده شده که ارتفاع تقريبي آن‌ها از سطح زمين حدود 6 متر است. در هر يک از نقش برجسته‌هاي اول و دوم (از راست به چپ) تصوير يک مرد ديده مي‌شود. در نقش سوم يک مرد و يک زن تراشيده شده است. در اين تصوير مرد گلي را در دست راستش گرفته و به زن مي‌دهد. زن يک دستش را دراز کرده تا گل را بگيرد و دست ديگرش را که در آستين پنهان است، مقابل دهانش گرفته است. يک متن به خط و زبان پهلوي زير بازوي زن کنده شده ولي آن چنان تخريب شده که ديگر خوانا نيست. هويت افراد در اين نقش برجسته هميشه مورد بحث پژوهشگران بوده است. اين چهار تن همگي سرهايشان را با تاج يا کلاه به اشکال متفاوت پوشانده‌اند. مرد شماره يک کلاهي پارچه‌اي يا نمدي به سر دارد که بالاي آن تيغه‌اي است. مرد شماره دو تاجي بزرگ و کروي بر سر دارد. مرد شماره سه کلاه يا تاجي نسبتاً بزرگ دارد که بخش پيشين آن مقداري پيش آمده است. زن موجود در نقش برجسته نيز موهاي بافته شده خود را با نيم‌تاجي در بالا و نوارها و رشته‌هاي پارچه‌اي که در پشت سر گره خورده و دنباله آن افشان است در پايين پوشانده است.
اين نقش‌ها همگي مربوط به دوره ساسانيان است.